PONUKA PRÁCE: LEKÁR - GYNEKOLOGICKO - PÔRODNÍCKE ODDELENIE

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Špecializované diagnostické a preventívno - liečebné metódy na oddelení.
Termín nástupu: ASAP
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Podrobné informácie...

PONUKA PRÁCE V NAŠEJ NEMOCNICI

Nemocnice a polikliniky, a.s. vyhlasuje ponuku práce pre svoje zariadenie:

 • Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
 • Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
 • Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom - prevádzka Banská Štiavnica

Na pozíciu lekár v odbore:

 • lekár internista VN Banská Štiavnica
 • lekár internista VN Rimavská Sobota
 • lekár ODCH VN Banská Štiavnica
 • lekár gynekológ VN Žiar nad Hronom
 • lekár gastroenteorológ VN ZH
 • lekár OAIM VN Banská Štiavnica
 • lekár gastroenterológ

Požiadavky:
Ukončené štúdium medicíny, absolvované špecializačné štúdium v odbore výhodou, nasadenie a chuť pracovať vo svojom odbore v perspektívnej a stabilnej spoločnosti.

Ponúkame:

 • motivujúci príjem
 • odmeny za splnenie plánu
 • možnosť osobného a profesijného rastu
 • podpora v ďalšom vzdelávaní a zvyšovaní kvalifikácie
 • príjemné pracovné prostredie
 • perspektívne a stabilné zamestnanie
 • závodné stravovanie
 • individuálne podmienky budú dohodnuté pri osobnom stretnutí

 

Na pozíciu sestra a pôrodná asistentka na oddelenia:

 • sestra OAIM VN Žiar nad Hronom
 • sestra oddelenie dlhodobo chorých VN Žiar nad Hronom
 • sestra interné oddelenie VN Žiar nad Hronom
 • sestra OAIM VN Banská Štiavnica
 • pôrodná asistentka VN Žiar nad Hronom
 • zdravotnícky asistent, sanitár

Požiadavky:
Stredná zdravotná škola, PŠŠ v odbore výhodou, vysokoškolské štúdium v odbore ošetrovateľstvo I. stupeň, II. stupeň

Ponúkame:

 • maximálna podpora pri zvyšovaní a prehlbovaní kvalifikácie
 • možnosť osobného a profesijného rastu
 • nadštandardné mzdové podmienky, odmeny z hospodárskeho výsledku
 • perspektívne a stabilné zamestnanie
 • práca v príjemnom prostredí a kolektíve
 • práca v stabilnej a prosperujúcej spoločnosti
 • pomoc s ubytovaním

 

Žiadosť spolu so životopisom zasielajte na adresu:
Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom,
Ul. Sládkovičova 11
965 37 Žiar nad Hronom

Vážení uchádzači,
v prípade, že máte záujem pracovať v našej spoločnosti Vás prosíme zaslať žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom na adresu:

Všeobecná nemocnice Žiar nad Hronom
Sládkovičova 11
965 37 Žiar nad Hronom

alebo na e-mail:sobotkova@nemocnicazh.sk

V žiadosti o prijatie Vás prosíme uviesť súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 o Ochrane osobných údajov v nasledovnom znení:

V zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce iba spoločnosti Nemocnice a polikliniky, a.s. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Osobné údaje sú poskytované prevádzkovateľovi Nemocnice a polikliniky, a.s., Záhradnícka 46, 821 01 Žiar nad Hronom v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov za účelom nájdenia vhodného zamestnania, pre účely databázy uchádzačov zamestnania a uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu.