KONTAKT

Obchodné meno: Svet zdravia, a. s.
Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Prevádzka:
Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom
Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom
IČO: 35 960 884
DIČ: 2022081721
IČ DPH: SK7020000669

Telefónne kontakty:

Telefónna ústredňa 045/6709102, 111
Fax - sekretariát riaditeľa nemocnice 045/672 22 28

 

Riadiaci a správny aparát

Riaditeľ nemocníc:
Žiar nad Hronom,
Banská Štiavnica.
Ing. Eva Páleníková 103-4 eva.palenikova@svetzdravia.com
Asistentka  riaditeľa Ing. Lucia Minková 103-4 sekretariat@nemocnicazh.sk
Fax - sekretariát riaditeľa                 672 22 28  
Námestníčka
pre ošetrovateľskú starostlivosť
PhDr. Mária Ivanová 109 maria.ivanova@svetzdravia.com
Námestník pre LPS MUDr.  Juraj Lukačko 105 juraj.lukacko@svetzdravia.com
Ľudské zdroje:  
- HR koordinátor Ľubomíra Zimanová 126 lubomira.zimanova@svetzdravia.com
- Referent mzdového účtovníctva Helena Štroffeková 126 helena.stroffekova@svetzdravia.com
Ekonomický úsek Helena Lauková
Viera Kupcová
114
112
laukova@nemocnicazh.sk
kupcova@nemocnicazh.sk
Styk so zdravotnými poisťovňami Miriam Gáborová
Ľubica Maruniaková
114
112
mgaborova@nemocnicazh.sk
maruniakova@nemocnicazh.sk
Oddelenie nákupu a technických činností Ing. Marek Matejka 107 marek.matejka@svetzdravia.com 
Vedúci technicko-hospodárskych činností Ing. Ladislav Mačuha 106 ladislav.macuha@svetzdravia.com
Sklad Oľga Poldaufová 140  
Informatik server Ing. Pavol Antoniak
Ing. Peter Dubeň
117
119
nsp-vs@nemocnicazh.sk
Pokladňa, xerox, podateľňa
Ivana Zelizňáková 128 zeliznakova@nemocnicazh.sk
Manažér kvality, referát kontroly a sťažností
Správca dokumentácie ISO
Valéria Nárožná 990 narozna@nemocnicazh.sk
Pracovná zdravotná služba Ing. Lajčiaková Katarína
Jana Čierna - asistent PZS
6735739


lajciakova@nemocnica.com
jcierna@nemocnica.com

Útvar krízového riadenia Ing. Dana Sláviková 150
672 3275
slavikova@nemocnicazh.sk
Špecialista pre poisťovníctvo Ing. Hana Bučeková 909 bucekova@nemocnicazh.sk
Odbory   130  

 

Chirurgické oddelenie, Chirurgická operačná sála

Primár chirurgického oddelenia MUDr. Emil Šramko 200  
Vedúca sestra Mgr. Margita Sedliaková 201  
Inšpekčná izba A SZP 203  
Inšpekčná izba B SZP 204  
JIS - B   205, 672 3235
Dokumentačná pracovníčka Mária Koková 207  
Príjmová ambulancia   208,      fax: 6709 208
Chodba pacienti A   214  
Chodba pacienti B   215  
Operačná sála   216  
Nadštandardné oddelenie   220  

 

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Gynekologická operačná sála, Novorodenci

Primár MUDr. Anton Ďurkech 423  
Vedúca sestra Mgr. Emília Šipikalová 231  
Dokumentačná pracovníčka Ing. Marianna Sobotková 222 sobotkova@nemocnicazh.sk
Pôrodnica, inšpekčná izba   234  
Pôrodnica - chodba   237  
Pôrodná sála   241  
Príjmová ambulancia   232  
Novorodenci   235  

 

Neurologické oddelenie

Primár MUDr. Emília Müllerová 330  
Vedúca sestra PhDr. Hana Stopková   331  
Dokumentačná pracovníčka Ing. Katarína Vévodová 302  
Inšpekčná izba, oddelenie   332  
Izba lekárov   221  
Izba lekárov   333  
EEG   334  
Chodba pacienti   335  
JIS   303  

 

Oddelenie vnútorného lekárstva

Primár MUDr. Milan Detko 306  
Vedúca sestra Mgr. Anastázia Sliacka 233  
Dokumentačná sestra Knažková Adriana 347  
Inšpekčná izba 1 - sestry   304  
Príjmová ambulancia   305  
Inšpekčná izba - lekári   238  
Chodba pacienti   307  
JIS   360  
Lekár B   361  
Inšpekčná izba B - sestry   362  

 

Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny

Primár MUDr. Ladislav Kukolík 370  
Vedúca sestra Mgr. Valentová Eva   371  
Inšpekčná izba, oddelenie   372  
Izba lekárov   374  

 

Pediatrické oddelenie

Zast. primárka MUDr. Mária Nemčeková 344  
Vedúca sestra Mgr. Alžbeta Stanková 340  
Veľké deti Valéria Hudecová
(dok. sestra)
341  
Kojenecké oddelenie   342  
Inšpekčná izba   343  
Veľké deti - chodba   347  
Detská ambulancia   344  
Izba lekárov   346  
Chodba kojenci   348  
Škola   345  

 

Oddelenie fyziatricko-rehabilitačné

Vedúci lekár MUDr. Adriana Výrostková 450  
Vedúca fyzioterapeutka Mgr. Sylvia Trubanová 451  
Vodoliečba   451  
Elektroliečba   452  
Telocvičňa - deti   453  
Inšpekčná miestnosť   454  

 

Oddelenie rádiodiagnostické +CT

Primár RDG + CT MUDr. Slavomír Kemka 429  
Rádiologický laborant Slavomír Imriš 428  
SONO I   431  
SONO II   437  
RTG I   433  
RTG II   432  
Recepcia   438  
Mamografické pracovisko
Pracovňa lekárov
Recepcia
MUDr. Holbayová 962
116
 

 

Oddelenie klinickej biochémie

Vedúca oddelenia Ing. Elena Gaboňová 400  
Vedúca laborantka Bc. Alena Polášková 400  
Biochémia   403  
Príjem laboratórneho materiálu   405  

 

Oddelenie klinickej mikrobiológie

Vedúci lekár MUDr. Vladimír Zajac  410  
Vedúca laborantka Ivana Odzganová 411  
Denná miestnosť   415  

 

Oddelenie hematologicko-transfuziologické

Hematologická ambulancia MUDr. Helena Genserková 421  
Hematológia - krvné skupiny, transf.   422  

 

TaRCH ambulancia

Vedúci lekár MUDr. Jozef Horniak 507  
Štítkovač, kalmetizácia   508  

 

Odborné ambulancie NaP, n.o., Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom

Gastroenterologická ambulancia MUDr. Milan Štancel 501  
Interná ambulancia II MUDr. Jana Zvarová 502  
Interná ambulancia I MUDr. Anna Rosenbergová 503  
Funkčná diagnostika       
Ambulancia EKG
MUDr. Peter Benický 504
505
 
Cievna ambulancia   506  
Kardiologická ambulancia MUDr. Miloš Štefánik 125  

 

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

Vedúca stravovacej prevádzky Zuzana Jurčová 146  
Kuchyňa   144,145  

 

Údržba, Kotolňa

Údržba, dielňa Mgr. Jozef Špaňo 110  
Kotolňa   143  

 

Práčovňa

Vedúca práčovne   147  
Práčovňa   148  

 

Dialýza

Dialýza   908  
Ambulancia   903  
Štátna linka   672 2563  

 

Kaderníctvo

Kaderníctvo   907  

 

Neštátne odborné ambulancie - nová budova polikliniky

GYNAMB - MUDr. Ľudmila Spišáková s. r. o. MUDr. Spišáková 942
Ortopedická ambulancia (Orthomed, s. r. o.) MUDr. Búci  943
Neurologická ambulancia (Eruen, s. r. o.) MUDr. Malá 945
Alergologická a imunologická ambulancia (Helpstar, s.r.o.) MUDr. Stareková  947
KARDIOLÓGIA DM s.r.o. MUDr. Dudinská                   948
REUMA - MUDr. Mária Palášthyová, s. r. o. MUDr. Palášthyová               949
Onkologická ambulancia MUDr. Sláviková, s.r.o. MUDr. Sláviková                   950
ORL ambulancia MUDr. Barnová                     951
ORL ambulancia MUDr. Čopíková                   952
Očná ambulancia  MUDr. Kršjaková             953
Očná ambulancia  MUDr. Hargašová                954
Chirurgická ambulancia MUDr. Šperka 956
Chirurgické centrum, s. r. o. MUDr. Keher                        957
Kožná ambulancia MEDERMA s. r. o. MUDr. Oravcová  969
Ambulancia klinickej psychológie PhDr. Annerová   960
ADOS - agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Bc. Jana Bachledová 961
Urologická ambulancia MUDr. Ján Farkas 905
LSPP - lekárska služba prvej pomoci   955
LSPP - lekárska izba   965
ZDRAVSERVIS - predaj zdravotníckych tlačív Mirka Voldánová  0910 568 527
Bellaza s.r.o. MUDr. Zdenko Zamboj 941

 

Neštátne ambulancie praktických lekárov pre dospelých

MUDr. Cígerová VLD - MUDr. Lýdia CÍGEROVÁ, s. r. o. 910
MUDr. Mrázová VLD - MUDr. Jana Mrázová, s. r. o. 911
MUDr. Urbančoková VLD - MUDr. Zofia Urbančoková, s.r.o. 912
MUDr. Keherová VLD - MUDr. Jana Keherová, s. r. o. 913
MUDr. Šušková MUDr. Šušková, s.r.o. 914
MUDr. Višňovská Vademecum, s. r. o. 915
MUDr. Valachová Chirvald, s. r. o 916
MUDr. Brodová     VLD - MUDr. Ľubica Brodová, s. r. o. 917

 

Neštátne ambulancie pre deti a dorast

MUDr. Barcíková Sona Med, s. r. o. 921
MUDr. Šisková    922
MUDr. Rišňovská   Eva Santé, s. r. o. 923
MUDr. Žemlová  Ambulancia Maja, s. r. o. 924

 

 Neštátne stomatologické ambulancie

MUDr. Kuvik   930  
MUDr. Kováčová    931  
MUDr. Veber       932  
MUDr. Karvaš   933