O VŠEOBECNEJ NEMOCNICI V ŽIARI NAD HRONOM

Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom už roky poskytuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre viac než 100 000 obyvateľov regiónu. Našim cieľom nie je len správne diagnostikovanie a liečenie choroby, ale aj profesionálny prístup už od príchodu pacienta do našej nemocnice.

Chceme byť plnohodnotnou súčasťou regiónu, chceme neustále zlepšovať služby pre pacientov, nielen profesionálnym prístupom lekárov a sestier, ale aj nákupom nových moderných prístrojov, ktoré skvalitnia a zrýchlia zdravotnú starostlivosť.

Popri celoslovensky uznávaných odborníkoch, ku ktorým nesporne patrí MUDr. Ladislav Kukolík či MUDr. Slavomír Kemka, pracuje v našej nemocnici 52 členný tím kvalitných lekárov a 130 erudovaných zdravotných sestier, ktorí dbajú o zdravie pacientov na 252 lôžkach.

Cenník za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.